Krówki z logo kin

Krówki z logo

Krówki z logo

Gadżety reklamowe, jako przedmioty o licznych walorach, w tym wizualnych, pełnią w marketingu ogromną rolę. Zaletą jest tutaj ich różnorodność – w praktyce każdy przedmiot, jeśli tylko reklamuje firmę, instytucję czy organizację, może być gadżetem reklamowym. Jest to zjawisko korzystne dla reklamodawców, ale także dla klientów, którzy mogą być obdarowywani różnymi przedmiotami, z których część może im się przydać w życiu codziennym, część zaś sprawi im chwilową przyjemność. Do gadżetów sprawiających taką chwilową przyjemność bez wątpienia należą wyroby spożywcze, a w tym także krówki – coraz powszechniej stosowane w działaniach marketingowych różnych firm. Kto np. może dystrybuować krówki? Mogą to być kina.

Szczególną popularnością w działaniach reklamowych kin cieszą się krówki z logo tych kin. Logo jest tutaj bowiem elementem bardzo ważnym, jako że zawiera w sobie najczęściej nazwę danego kina. A nazwa to znak towarowy, który odróżnia jedną firmę od drugiej. Jeśli więc klient ma skorzystać z oferty danej firmy – w tym wypadku kina – musi znać jej nazwę. Stąd rola logo jest ogromna.

Krówki z logo kin promują jednakże nie tylko samą nazwę, ale także inne przymioty. Można tutaj wymienić ofertę, poziom obsługi klienta, poziom rozrywki, na jaki mogą liczyć przychodzący, itp. Wszystko to może być zawarte na nadrukach. Oczywiście w samych nadrukach wybór jest nieograniczony, tzn. każdy producent czy zamawiający (w przypadku kin) może nadrukować dowolną treść słowną lub graficzną. Ważne, aby wszystkie elementy nadruku stanowiły spójną całość, przystępną i atrakcyjną dla klienta.

Krówki z logo kin można rozdawać oczywiście na terenie samego kina lub centrum handlowego, w którym się mieszczą (większość współczesnych kin mieści się w centrach handlowych), gdzie stanowią one formę zachęty do obejrzenia filmu lub formę podziękowania za wybór danego kina. Ale cukierki, o których mowa, mogą być także rozdawane w innych miejscach, w tym na ulicach, na skrzyżowaniach, w parkach, w okolicach zabytków danego miasta, itp.